Hakkımızda

MFK Çevre Danışmanlık olarak yasal düzenlemelerle çerçevesi belirlenmiş çevre danışmanlığı hizmetlerini tamamen profesyonel şekilde sunmaktayız. Bu kapsamda yer alan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, ÇED İzleme Kontrol Süreci, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Atık Grubu Yönetmeliği hükümlerine göre hizmet veren firmamız, Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilen sınırlı sayıdaki firmalar arasındadır.

İlgili yönetmelik hükümlerinde yer alan şartlara sahip tüm firmaların yetkilendirilmiş firmalardan resmi olarak “Çevre Yönetim Hizmeti “ almaları zorunludur. Profesyonel yönetim ile uzman ekibimizin bütün halinde sunduğu tüm hizmetler yasal prosedürlere tamamıyla uymaktadır. Bugüne dek firmamızdan hizmet alan tüm müşterilerimizin yüzde yüz memnun olması başarılı bir süreç izlediğimizin en önemli göstergesidir.

NEDEN ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMALIYIM ?

  • Çevre Danışmanlık hizmeti alınması durumunda; firma faaliyetinin dışardan bir uzman tarafından gözlenerek, söz konusu uzmanın önceki deneyimleri çerçevesinde yapacağı değerlendirmeler ile firmaların süreç içerisinde zaman kaybı veya mali kayıplara uğraması önlenecektir.
  • Çevre Danışmanlık hizmeti alınması firmanın habersiz denetimler konusunda her zaman hazır olmasını sağlar. Bu sayede idari yaptırım riskleri ortadan kaldırılmış olur.
  • Çevre Danışmanlık hizmeti alınması durumunda idari birim tarafından denetim sırasında istenebilecek asgari koşullar hakkında önceden bilgi sahibi olursunuz. Beklenmedik bir istek ile karşılaşma durumunu ortadan kaldırmış olursunuz.
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetler mecburi olarak çevre izni ve/veya lisansı almak zorundadırlar. Bu tip tesisler için başvurular Online veri tabanı üzerinden yürütülmekte olup, bu başvurular ancak Çevre Görevlisi yetki belgesi bulunan bir Çevre Mühendisi tarafından yapılabilmektedir. Bu nedenle söz konusu tesisler ya kendi bünyelerinde çevre mühendisi istihdam ederek Entegre Çevre Bilgi sistemi üzerinden Çevre İzni almalı ya da bizler gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesi bulunan Çevre Danışmanlık firmalarından hizmeti almaları gerekmektedir.

Sürekli olarak Çevre Danışmanlık hizmeti alması gereken faaliyetler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği eklerinde bulunmaktadır.  

  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer almayan faaliyetler ise muafiyet belgelerini idari birime ibraz etmek zorundadır. Çevre Mevzuatı kapsamındaki diğer çalışmalar ve bildirim beyan işlemlerinin yapılıyor olması gerekmektedir. Bu nedenle habersiz bir denetimde idari yaptırım uygulanması söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda hazırlıklı olmak için Çevre Danışmanlık hizmeti alınmalıdır